Loading...
Home > For Windows > Intel Wifi Link 5300 Agn Driver Windows 10

Intel Wifi Link 5300 Agn Driver Windows 10

Contents

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. check over here

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Software Applications Windows 8.1, 64-bit* 16.6.0Previously Released11/13/2013 11/13/2013 Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8* Software Applications Recommended for end-customers. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Frequently Asked Questions about Windows 8* and 8.1* and Intel® Wireless Products Frequently Asked Questions for Windows 7* and Intel® Wireless Products Linux* Support for Intel® Wireless Adapters Supported Operating Systems Homepage

Intel Wifi Link 5300 Agn Driver Windows 10

In order to manually update your driver, follow the steps below (the next steps): 1. Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\R228308 OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Wifi Driver For Windows 7 Free Download Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Intel Wifi Link 5100 Agn Driver Windows 10 Therefore, if you wish to apply this package, click the download button, and setup the wireless card on your system. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. http://www.intel.com/content/www/us/en/support/network-and-i-o/wireless-networking/legacy-intel-wireless-products/intel-wireless-series/intel-wifi-link-5300.html Product information Download the list of laptops with the Intel Ultimate-N WiFi Link 5300 File Type/Size:PDF 16KB Intel Ultimate N WiFi Link 5300 product brief File Type/Size:PDF 574KB Intel WiFi Link

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Wifi Driver For Windows 7 Hp Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

Intel Wifi Link 5100 Agn Driver Windows 10

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Intel Wifi Link 5300 Agn Driver Windows 10 Privacy Policy server: web4, load: 2.82 Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Wifi Drivers For Windows 7 64 Bit Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

The file will download to your desktop.4.If the Download Complete window appears, click Close. check my blog Update Your Wi-Fi Adapter Driver and Intel® PROSet/Wireless Software Advanced Intel® Wireless Adapter Settings Download Intel® PROSet/Wireless Software and Wi-Fi Drivers Frequently Asked Questions About Single Sign On (SSO) Features for Network Adapters - Intel Corporation - Intel(R) WiFi Link 5300 AGN Computer Driver Updates Device types / Network Adapters / Intel Corporation / Intel(R) WiFi Link 5300 AGN Driver Description Intel(R) U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Wifi Driver For Windows 7 32 Bit

Quick Checks to Improve or Fix Wireless Connection Issues Wireless Radio Cannot be Enabled from Software Recommended Settings for 802.11n Connectivity What to Do If You're Unable to Connect at 300 The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. this content GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet.

Intel was ranked #56 on the 2015 rankings of the world's most valuable brands published by Millward Brown Optimor. Wifi Driver For Windows 7 Dell The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop labeled R228308.exe.2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R228308. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet.

YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support.

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Wifi Driver For Windows 7 32 Bit Hp All rights reserved.

Contact support Give Feedback Did you find this information useful? Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. have a peek at these guys Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

MD5: 2babcda27e5d438b068a312dcb12fd7b SHA1: c6c242f92d9d91e708af6ef2351cc5c3d79c8e00 SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Adamo 13 Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Winkel Support Community Mijn Software Applications Windows 7, 64-bit* 13.2.2010.0Previously Released4/22/2014 4/22/2014 Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 7* Software Applications This download installs version 16.7.0 of the Intel® PROSet/Wireless Software for Windows* 7, Choose to select the location of the new driver manually and browse to the folder where you downloaded the driver About Wireless LAN Driver: Windows OSes usually apply a generic driver

Also, when the update has finished, do perform a restart to ensure that all changes take effect properly. Voorbereiden op downloaden... Probeer het opnieuw. Intel is one of the world's largest and highest valued semiconductor chip makers, based on revenue.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.