Loading...
Home > Device Driver > What Is Smsc Fast Infrared Driver

What Is Smsc Fast Infrared Driver

Contents

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Sign In Sign In Remember me Not recommended on shared computers Sign in anonymously Sign In Forgot your password? Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Note that your submission may not appear immediately on our site. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. http://download.cnet.com/Fast-Infrared-Driver-SMC-Ver-5-1-3600-5-zip/3000-2110_4-149793.html

What Is Smsc Fast Infrared Driver

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Volg de instructies om de installatie te voltooien. Or sign in with one of these services Sign in with Facebook Sign in with Twitter Sign Up This Topic All Content This Topic This Forum Advanced Search Browse Forums Leaderboard The Self-Extractor window appears.4.

Select type of offense: Offensive: Sexually explicit or offensive language Spam: Advertisements or commercial links Disruptive posting: Flaming or offending other users Illegal activities: Promote cracked software, or other illegal content Sign in here. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. SMC Fast IrDa Driver This package provides the SMC Fast IrDa Driver and is supported on the Inspiron, Precision and Latitude models that are running on the following Windows Operating System:

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Infrared Download For Pc U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

The Save In: window appears. 3. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Infrared Download For Pc

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. http://www.driverscape.com/download/smsc-ircc---fast-infrared-port Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. What Is Smsc Fast Infrared Driver Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Download Infrared For Android Thanks... 0 Share this post Link to post Share on other sites Guest TechDud Guests Posted March 26, 2011 how about driver v6.2.6000.2 for win7 (32&64bit) http://solutions.us.fujitsu.com/downloads/mobile/INFRARED_V6.2.6000.2_WIN7_FPC47-0007-01.EXE This may actually

All Rights Reserved Windows iOS Android Mac Enter to Search Popular Apps Popular Android Apps TubeMate YouTube Downloader VidMate WhatsApp Messenger Google Play SHAREit - Transfer & Share SnapTube TubeMate YouTube Dit kan uw computer beschadigen. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. When the File Download window appears, click Save (Windows XP users will click Save) this program to disk and click OK. Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5.

Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest Updated for v5.1.3600.0:- EVB portion was removed.- NEC PnP installation was added.- Note that both SMC & NEC installation shares services section because multiple services can not have the same binary DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

Nederland Do more with Dell Partnerprogramma TechCenter Over Dell Bedrijfsinformatie Maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven Betrokkenheid van de klant Vacatures Dell nieuwscentrum Dell Technologies Juridisch Advertenties en e-mails Privacybeleid Juridische Bepalingen Algemene

All rights reserved.Contact Us |Terms of Use |Trademarks |Privacy & Cookies Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Additional batteries are affected.

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. WORKS GREAT with WINDOWS 7 Ultimate. or Post new question Post new question Question Reply Topic Options Subscribe Mark Topic as New Mark Topic as Read Float this Topic for Current User Bookmark Subscribe Printer Friendly Page Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.